Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING


Laatst aangepast: 16 mei 2018


Inleiding
BS Reclame bv (hierna: ‘wij’ of ‘BS’) hecht waarde aan de privacy van alle gebruikers van www.bsreclame.nl en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.
In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?
Wij zijn BS Reclame bv, wij produceren, monteren reclames zowel buiten als binnen en zowel in Nederland als daarbuiten. Ook leveren wij producten door van betrouwbare resellers.
Mailen: info@bsreclame.nl
Bellen: 0320-260276

Langskomen of schrijven:
Schoepenweg 59d, 8243 PX Lelystad NL

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken gegevens van bedrijven/personen waarmee wij een zakelijke relatie hebben. Deze gegevens bestaan uit emailadres, adresgegevens en nodig voor onze financiële administratie of het verzenden of afleveren van producten op een door jou opgegeven adres.

Gegevens die door jou worden verstrekt
Wij verzamelen bestelgegevens zoals jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer je een bestelling bij ons plaatst. Als het nodig is verzamelen wij de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd. Ook verzamelen wij de bestanden die door jou worden ge-upload en/of gebruikt op onze producten. Wij verzamelen ook jouw naam en e-mailadres als je die invult op de website door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Gegevens die wij automatisch verzamelen
Wij verzamelen ook gegevens op basis van jouw gebruik van onze diensten en op basis van jouw bezoek aan onze website(s). Wij verzamelen bijvoorbeeld de datum en tijd van jouw bezoek aan onze website(s), welke pagina's jij bezoekt en welke webbrowser je daarvoor gebruikt.
Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

 

Bestelling

Voor jouw bestelling gebruiken we jouw gegevens om de bestelling te verwerken, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Wij geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren.
Voorbeelden hiervan zijn: een vervoerder zoals DHL of een koerier om je bestelling te kunnen afleveren; betaaldienstverleners zoals PIN om betaling te kunnen verwerken via Rabobank en hiervan een melding via email aan jou te kunnen geven.

 

Klantenservice

Om je te kunnen helpen kun je met ons bellen of mailen. Wij gebruiken jouw gegevens en maken en bewaren aantekeningen om je snel te kunnen helpen. Maak je geen gebruik van onze diensten dan verwijderen we jou gegevens.

 

Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Je blijft dan op de hoogte van al ons nieuws, acties en diensten. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de verzender van onze nieuwsbrieven. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.

 

Fraude

Om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan gebruiken wij klantgegevens. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of een opsporingsinstantie.

 

Rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!
Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@bsreclame.nl of 0320-260276

 

Inzage

Natuurlijk kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

 

Correctie

Denk je dat dat wij verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

 

Verwijderen

Je kunt je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Echter kan het zijn dat we voor bijvoorbeeld administratie die gegevens dan nog wel moeten verwerken of wettelijk bewaren.

 

Beperking

Denk je dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

 

Bezwaar

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

Grondslag van de verwerkingen

Zoals hierboven staat, verwerken wij sommige gegevens voor:
het uitvoeren van een wettelijke plicht;
het uitvoeren van een overeenkomst;
het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van BS: het verwerken, produceren en verzenden van jouw order(s).
Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je contact met ons opnemen.

 

Derde ontvangers

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven jouw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van jouw order of de bezorgdienst die je order aflevert. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Met de partij voor onze financiële controles en diensten(accountantsbureau) hebben wij een verwerkingsovereenkomst.
Onze werknemers, verwerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.

 

Links

Op de website van BS zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van die partij lezen.

 

Cookiestatement

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

 

-------

 

Deze website wordt beheerd door SEDU Internet, hierna te noemen SEDU Internet.

Bij bezoek aan deze website kan SEDU Internet. gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert SEDU Internet uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door SEDU Internet beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

SEDU Internet verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan SEDU Internet heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van SEDU Internet of licentiehouder, een bestelling bij SEDU Internet of licentiehouder te doen, een account aan te maken of doordat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van SEDU Internet of licentiehouder.

SEDU Internet gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan SEDU Internet heeft verstrekt. Als u SEDU Internet of licentiehouder. om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt SEDU Internet de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een account aanmaakt, gebruikt SEDU Internet de gegevens om het account aan te maken. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal SEDU Internet of licentiehouder de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt SEDU Internet of licentiehouder de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan met SEDU Internet gerelateerde vennootschappen, licentiehouders, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan SEDU Internet of licentiehouders uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van SEDU Internet of licentiehouders. die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via support@sedu-internet.com.

.

Om ervoor te zorgen dat de website van SEDU Internet goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt SEDU Internet bezoekgegevens van haar website bij. SEDU Internet gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt allen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

 

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Persoonlijke gegevens vindt u allereerst in uw eigen account op de website. U kunt u aanmelden via het inlogscherm om daar uw gegevens in te zien en/of te wijzigen.
Daarnaast kunt u ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.
Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot support@sedu-internet.com

 

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop SEDU Internet. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met SEDU Internet. Indien u geen prijs stelt op informatie omtrent producten of diensten van SEDU Internet of licentiehouders, kunt u dit aan ons doorgeven.

 

Wijzigingen Privacy Statement

SEDU Internet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

© 2019 - 2023 BS Reclame onder licentie van SEDU Internet